FAKTY

Magazyn Dialogu Społecznego

WYWIAD

Końca kapitalizmu jeszcze nie widać

Z Tomaszem Płomińskim, filozofem, tłumaczem i redaktorem „Praktyki teoretycznej” rozmawia Wojciech Łobodziński. Jak określiłby Pan dzisiejszy kapitalizm, czym różni się on od tego opisywanego przez Marksa czy też przez literatów pozytywizmu lub Młodej Polski? Od czasów Marksa kapitalizm przebył kilka…

Łatwiej rozmawiać ze związkami niż z pracodawcami

Łatwiej mi się rozmawia ze związkami zawodowymi niż z innymi organizacjami pracodawców. Związkowcy są uczciwsi – jak coś deklarują, to znaczy, że tak uważają i to jest jasna sytuacja. Tymczasem mam wrażenie, że wśród pracodawców niektóre decyzje pochodzą z zewnątrz, czyli podejmuje się pewne ustalenia na spotkaniu i nagle po dwóch dniach okazuje się, że zakulisowo przyjmowane są zupełnie inne rozwiązania – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.