FAKTY

Magazyn Dialogu Społecznego

WYWIAD

Łatwiej rozmawiać ze związkami niż z pracodawcami

Łatwiej mi się rozmawia ze związkami zawodowymi niż z innymi organizacjami pracodawców. Związkowcy są uczciwsi – jak coś deklarują, to znaczy, że tak uważają i to jest jasna sytuacja. Tymczasem mam wrażenie, że wśród pracodawców niektóre decyzje pochodzą z zewnątrz, czyli podejmuje się pewne ustalenia na spotkaniu i nagle po dwóch dniach okazuje się, że zakulisowo przyjmowane są zupełnie inne rozwiązania – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.