FAKTY

Magazyn Dialogu Społecznego

Nowe Fakty

Fakty” są platformą żywej, merytorycznej
wymiany poglądów i dyskusji. Zaprosimy do niej
samorządowców, polityków, przedsiębiorców, związkowców,
ekspertów i naukowców. Będziemy zachęcać i prowokować
do wymiany zdań przedstawicieli różnych obozów
politycznych i różnych światopoglądów. Pokażemy
nowatorskie pomysły odnośnie zarządzania firmą, gospodarką
i państwem. Przybliżymy szanse i niebezpieczeństwa związane
z implementacją nowych technologii w wymiarze Polski, Unii
Europejskiej i świata.
Jako uczestnik rozmów w Komisji Trójstronnej przez
wiele lat negocjowałem z pracodawcami i rządem wysokość
płacy minimalnej i podwyżek płac w budżetówce, zasady
funkcjonowania zamówień publicznych, regulacje dotyczące
umów na etat i umów cywilno-prawnych, kwestie związane
z organizacją służby zdrowia i szkolnictwa. Niekiedy stronie
związkowej i pracodawcom udawało się wypracować wspólne
rozwiązania – jak chociażby przy wprowadzaniu minimalnej
płacy godzinowej czy ograniczeniu umów cywilno-prawnych
w zamówieniach publicznych. Liczymy, że również na łamach
pisma, pomimo wielości stanowisk, będziemy potrafili
wypracować wspólne rozwiązania i rekomendacje, pod
którymi podpiszą się przedstawiciele różnych środowisk.

W większości istotnych zagadnień społeczno- ekonomicznych nie ma jednak zgody między pracownikami i pracodawcami, a władza zazwyczaj idzie swoimi drogami, nie licząc się z opiniami partnerów społecznych. Ale bieżąca polityka rządzi się innymi zasadami niż merytoryczne
dziennikarstwo. Naszym celem nie będzie zgoda ponad
podziałami, lecz przedstawienie kluczowych wyzwań
współczesnej gospodarki oczami różnych środowisk.
Będziemy pisać o edukacji, służbie zdrowia, rynku pracy, ekologii, nowych technologiach. Porozmawiamy o nierównościach społecznych, mobbingu, konfliktach geopolitycznych, roli mediów społecznościowych, przyszłości Unii Europejskiej.
Misją dobrej prasy jest też kwestionowanie statut quo,
zadawanie trudnych pytań władzy politycznej i gospodarczej,
odsłanianie nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego w nowych
„Faktach” będziemy prowadzić śledztwa dziennikarskie,
tropić patologie na styku państwa i biznesu, zadawać trudne
pytania kluczowym instytucjom i osobom w polskiej
gospodarce.
Zapraszam do uważnej lektury, merytorycznej współpracy
i rzetelnej oceny. Ruszamy! Papierowe wydanie Faktów możecie kupić w salonach EMPiK, a jeśli akurat wydanie jest już niedostępne w Waszych salonikach to można je zamówić również przez stronę www.empik.com.