FAKTY

Magazyn Dialogu Społecznego

Miesiąc: Wrzesień 2019

Wygrałam sprawę o mobbing z Ministerstwem Zdrowia

Wydawałam się łatwym celem: kobieta, urzędniczka, w średnim wieku, zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia, z jednym z najniższych uposażeń. Tymczasem nie dałam się zniszczyć – mówi Joanna Koczaj-Dyrda, która po długiej batalii wygrała sprawę o mobbing z Ministerstwem Zdrowia. W polskich…

ZACZYNAMY JAZDĘ W DÓŁ

Energetyka i górnictwo to dwa sektory, których przez lata transformacji nie udało się zrestrukturyzować. To także dwa obszary, które są zarzewiem przyszłego kryzysu gospodarczego w naszym kraju. – Wszędzie tam, gdzie procesy transformacyjne nie doprowadziły do urynkowienia obszarów gospodarczych, mamy…

GRZECHY GŁÓWNE CPK

Niedawno rząd dofinansował spółkę, która ma zbudować Centralny Port Komunikacyjny kwotą 300 mln zł. Dotychczasowy kapitał zakładowy CPK wynosił 10 mln zł. Jak tłumaczy firma, pieniądze wydano m.in. na powołanie spółki celowej i – cokolwiek by to nie znaczyło –…

Nowe Fakty

Fakty” są platformą żywej, merytorycznej wymiany poglądów i dyskusji. Zaprosimy do niej samorządowców, polityków, przedsiębiorców, związkowców, ekspertów i naukowców. Będziemy zachęcać i prowokować do wymiany zdań przedstawicieli różnych obozów politycznych i różnych światopoglądów. Pokażemy nowatorskie pomysły odnośnie zarządzania firmą, gospodarką…